Nano Konferencja
Inter Nano Poland
14 - 15.06.2016
/
Katowice, Polska
/
Nauka i Biznes

Międzynarodowe
Centrum
Kongresowe

Katowice, Polska

Inter Nano Poland 2016

InterNanoPoland – jest największą w Polsce konferencją o tematyce nanotechnologii, nowoczesnych przedsiębiorstw i dobrych praktykach zarządzania Klastrami. Organizowana w przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano konferencja INP 2016 jest wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii.

InterNanoPoland odbywa się w Katowicach – mieście nieustannie wspierającym innowację, dnia 14 czerwca 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Konferencja ma na celu zaakcentowanie znaczenia transgraniczności innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz pokazanie Polski jako kraju na światowym poziomie w dziedzinie nanotechnologii i rozwoju przemysłu. Podczas konferencji odbędą się wykłady, panele dyskusyjne oraz spotkania networkingowe przeznaczone dla firm z Polski i całego świata. Konferencja tworzona jest w celu rozwinięcia polskiego innowacyjnego rynku na rynek światowy oraz na umożliwienie utworzenia nowych, potencjalnych kontaktów biznesowych.

W konferencji INP wezmą udział przedstawiciele firm, klastrów i organizacji BR z krajów rozwiniętych takich jak Japonia, Anglia, Włochy, Niemcy czy Izrael a także z krajów graniczących z Polską takich jak Czechy, Rosja czy Łotwa. Polska może stać się centrum – swoistym punktem kontaktowym pomiędzy zachodem i wschodem światowego nowoczesnego przemysłu i badań naukowych, a państwa uczestniczące w konferencji znajdą się w doskonałej pozycji do dalszych międzynarodowych kontaktów.

Program konferencji został podzielony na obszary tematyczne, skupione wokół różnych aspektów nanotechnologii – nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologia, nanomedycyna, przemysłowe zastosowanie nanotechnologii, etyczne i środowiskowe zagadnienia w nanonauce i nanotechnologii, edukacja w dziedzinie nanotechnologii oraz dobre praktyki w zarządzaniu nanotechnologią i innowacją.

Celem konferencji będzie:
 • Internacjonalizacja polskiej nanotechnologii i zaawansowanych, innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • Umocnienie kontaktów z innowacyjnymi organizacjami i firmami w krajach przygranicznych, krajach członkowskich UE oraz z Rosją i Japonią,
 • Reklama polskiej nowoczesnej przedsiębiorczości i budowanie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju rozwijającego się i aktywnego innowacyjnie na poziomie światowym,
 • Zebranie danych na temat dobrych praktyk stosowanych w innych
  krajach pod kątem regulacji, legislacji i zarządzania nanotechnologią i innowacyjnymi przedsiębiorstwami,
 • Wymiana doświadczeń i kontaktów biznesowych,
 • Pozyskanie nowych potencjalnych partnerów dla firm i instytucji naukowo-badawczych,
Podczas konferencji zapewnione będą:
 • Udział w targach INTARG,
 • Możliwość prezentacji lub wystawienia panelu,
 • Dostęp do przedstawicieli polskich innowacyjnych firm nanotechnologicznych i jednostek naukowo-badawczych oraz organizacji wspierających badania i rozwój
 • Spotkania z przedstawicielami firm i klastrów z krajów wspierających innowacyjne rozwiązania
 • Wyjazdy studyjne do polskich firm
 • Możliwość zwiedzania Katowic i wybranych miejsc w Polsce dla partnerów zza granicy
 • Możliwość organizacji miejsc wystawowych dla zainteresowanych firm i jednostek podczas INTARGu i konferencji INP
 • Sesja plakatowa
 • Publikacja w czasopiśmie naukowym po konferencji

Sponsorzy

Zapraszamy nowych sponsorów.
Kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy.

PATRONI

Główni organizatorzy